ĐỜI SỐNG SINH VIÊN

Xem thêm >>

Đại học kiến trúc hà nội - Quân sự khóa 16

Rồi một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra rằng, quân sự luôn là một khoảng thời gian đáng nhớ đáng để nói đến nhiều nhất. Và chắc chắc lúc đó chúng ta không còn có cơ hội được quay lại. Và đây sẽ là video kỷ niệm cho khoản thời gian đó.